1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
عده ای بایسکشوال یا دوجنسگرا هست� برای مثال در ابتدا فمینیست‌ها در زمان اعتراضات دگرباشان، دوجنس‌گرایی را چندان مورد توجه قرار نمی‌دادند، زیرا از دید آن‌ها دوجنس‌گرایی فقط معنی گرایش به دو جنس موافق و مخالف را می‌داد که با نگرش فمینیست‌های آن موقع هم‌خوانی نداشت. این اصطلاح در https://www.notion.so/c5cfb6cfcb944c5689fdf507df1682b0

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story