1

بایسکشوال چیست

News Discuss 
دایرة‌المعارف گرایشات جنسی هم زنان و هم مردان جوان به عنوان آرزوهای عادی در نظر گرفته می شدند، اما در خارج از ازدواج، مرد قرار بود تنها با برده ها، فاحشه ها (که اغلب برده بودند) و بدنامی ها به خواسته های خود عمل کند. داشتن رابطه جنسی با https://descubre.beqbe.com/p/z8ryonu812

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story