1

ابعاد استاندارد گالري موزه این مکان فضاهای اضافی برای نمایشگاه ها و رویدادها ظرفیت

News Discuss 
ابعاد استاندارد گالري موزه این مکان فضاهای اضافی برای نمایشگاه ها و رویدادها ظرفیت نمایش های تورهای ملی و بین المللی و فرصت های خرده فروشی و غذاخوری جدید دارد. دو حلقه گردش متقاطع - یکی عمودی و دیگری افقی - ساختمانهای https://telegra.ph/%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA-10-24

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story