1

Considerations To Know About กลองสะบัดชัย

News Discuss 
“วันนั้นหนูต้องขอออกมาจากค่ายก่อนเพื่อมาช่วยน้อง มาเตรียมเครื่องเสียง มาตีกลอง หนูอยากมาดูด้วยตัวเองว่ากิจกรรมจะเป็นอย่างไร และอยากช่วยน้องๆ รับผิดชอบให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดค่ะ” แยมเล่าด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดต่อการทำหน้าที่ได้ไม่เต็มร้อย ทว่าผลลัพธ์ของโครงการที่ออกมากลับไม่ผิดไปจากความคาดหวังของพวกเขาเท่าไรนัก รอดเถิงวันศีล องค์อินทร์เจ้าฟ้า แถลงเพศหน้า ลงมา กลอง - - ตึ้ง ตึ้ง -... https://socialmediainuk.com/story8751589/5-simple-statements-about-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A-%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%A2-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story