1

اختلال سادیسم

News Discuss 
حشیش چرس در افغانستان مستند فارسی چند تا سوال مطرح میکنم و جواب میدم با توجه به حقیقت اطرافم. مسایل عاطفی و روان شناختی که شامل بی علاقگی, نداشتن انگیزه, افسردگی و افزایش خطر برای ایجاد روان پریشی هستند. "تعداد مونت کریستو" و "هزار و یک شب" به بخشی غیرقابل https://ali081.blog.ir/1400/06/31/weed

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story